O nás

Lékařka:  MUDr. Martina Kujalová
 
Dosažené vzdělání:
- absolventka Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně,
  obor všeobecné lékařství
- atestace I. stupně z pediatrie
- specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství
- specializovaná způsobilost v oboru praktický lékař pro děti a dorost
 
Lékařské organizace:
- členka České lékařské komory: Diplom celoživotního vzdělávání lékaře
                                                     Licence pro výkon soukromé lékařské praxe
- členka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost:

                                     Certifikát celoživotního vzdělávání lékařů 

- členka homeopatické lékařské asociace: 

                                     Diplom mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH


 
 
 
Sestra:  Bc. Jana Střelcová

- dětská sestra
- osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru 
  všeobecná sestra

- zdravotnický záchranář