Důležitá telefonní čísla

Záchranná služba                            155
Policie ČR                                         158
Hasiči                                                150

Městská policie                                      156

Tísňové volání                                        112

Toxikologické infoermační středisko Praha   224 919 293, 224 915 402