Ceník služeb - registrovaní pacienti

 • ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY                                                    100 Kč  
 • POTVRZENÍ                                                                                 100 Kč

 • NASTŘELENÍ 1 KS TRVALÉ NÁUŠNICE                                             100 Kč
 • POTVRZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY včetně evidenčního listu          150 Kč  
 • PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLU NEBO UČILIŠTĚ                          150 Kč 
 • PŘIHLÁŠKA NA VYSOKOU ŠKOLU, VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU NEBO JAZYKOVOU ŠKOLU /+ 50 Kč za každou další přihlášku/                  200 Kč
 • VYŠETŘENÍ ZRAKU - přístrojem Plusoptix S09                                   200 Kč
 • APLIKACE NEPOVINNÉHO OČKOVÁNÍ                                             200 Kč
 • VÝPIS Z DOKUMENTACE NA VLASTNÍ ŽÁDOST                              200 Kč
 • VYPSÁNÍ ÚRAZOVÉ POJISTKY NEBO BOLESTNÉHO                     200 Kč
 • VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. A                                     200 Kč
 • VYSTAVENÍ ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU                                             250 Kč
 • POTVRZENÍ SVÁŘEČSKÝ KURZ, PRÁCE VE VÝŠKÁCH                  250 Kč
 • NASTŘELENÍ 1 KS DOČASNÉ NÁUŠNICE vč.NÁUŠNICE                 250 Kč
 • ZPRÁVY PRO SOUDY, PRACOVNÍ ÚŘADY, VOJENSKOU SPRÁVU 300 Kč
 • POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI /platnost 2 roky/           300 Kč 

 • VYŠETŘENÍ PRO ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B, C, T                              350 Kč
 • VYŠETŘENÍ PRO ZAHRANIČNÍ PRAXI STUDENTŮ                           400 Kč
 • KOPÍROVÁNÍ 1 strana A4                                                                     2 Kč