Pomáháme

Pro vážně nemocnou Markétku sbíráme v naší ordinaci víčka od PET lahví. Za Markétku děkujeme všem, kteří nám ve sbírání víček od PET lahví pomáhají.


Markétka s nasbíranými víčky